Algemene voorwaarden van Paaldansles

 
Elke cursist aanvaardt bij inschrijving de algemene voorwaarden van Paaldansles
 
ALGEMENE VOORWAARDEN
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van Paaldansles.
Met de (online) inschrijving en/of betaling voor de les gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder geformuleerd.
 
Inschrijving, lessen, betaling en opzegging
 
1. Inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2. Inschrijven voor een proefles kan online door te mailen naar info@paaldansles.be 
3. Minderjarigen mogen zich niet zonder toestemming van ouder(s)  of voogd zelfstandig inschrijven.
4. Ouder(s)  die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te  allen tijde verantwoordelijk  voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden.
5. Betaling van het lesgeld gebeurt het liefst per overschrijving, of cash bij aanvang van de eerste les van de reeks.
6. Indien een cursist omwille van ziekte of andere reden niet langer les kan volgen, bestaat er normaal geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het lesgeld maar wordt het inhalen van de lessen besproken met de docente.
7. In tijden van Corona kan de school geen garantie verlenen de lessen of workshops verder te zetten bij gedwongen sluiting en is restitutie niet mogelijk.  Beslist de cursist om niet meer naar de les te komen omwille van besmettingsgevaar, en is de paaldansschool wettelijk ge-opend, dan is restitutie of verplaatsen van de lessen niet mogelijk.  Heb je een workshop geboekt en wordt die omwille van corona vrijblijvend geannuleerd, dan zal er een annulatievergoeding aangerekend worden van 1/3 van het totale bedrag.  Of kan er gekozen worden voor een tegoed bon, 1 jaar geldig.  
8.  Gedwongen sluiting met onbepaalde duur - beurtenkaartjes aangekocht voor de eerste lockdown in maart 2020 zijn niet meer geldig.  
9. Indien een cursist in gebreke blijft met het lesgeld is Paaldansles bevoegd  hem/haar  de toegang tot de lessen te ontzeggen.  
10. Paaldansles is bevoegd om personen wegens wangedrag uit de les te verwijderen en blijvend de toegang tot de studio te ontzeggen.
11. Paaldansles mag een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn.
12. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, (langdurige) ziekte en andere overmacht-situaties.
13. Paaldansles is bevoegd te allen tijde wijzigingen in de lestijden, tarieven, huisregels en voorwaarden aan te brengen.
14. Paaldansles  zorgt voor gekwalificeerde instructrices en indien de vaste instructrice uitvalt voor goede vervangers.
15. Leerlingen dienen rekening te houden met (het doorstromen naar) de verschillende lesniveaus, welke op verschillende dagen en tijden worden gegeven.

 
Aansprakelijkheid
 
1. Paaldansles is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in de studio.
2. Deelname aan een les, workshop van Paaldansles is geheel op eigen risico van de klant.
3. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden geeft de klant aan op de hoogte te zijn van het eigen risico en dit te aanvaarden.
4. Paaldansles is niet aansprakelijk voor letsel/schade als gevolg van het volgen van een les of workshop.  Er kan een aparte ongevallenverzekering genomen worden voor de prijs van 10€/jaar indien de cursist dit wenst. Bij aanvang van de cursus wordt dit aan de cursist voorgesteld.  Het verzekeringsjaar loopt van september tem augustus.
5. Paaldansles heeft wel een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
6. De klant stelt de instructrice voor aanvang van de les altijd op de hoogte van eventuele blessures zodat de fysieke belasting aangepast kan worden.
7. Paaldansles heeft het recht om informatie te sturen via email naar alle cursisten omtrent het lessenaanbod.  Elke cursist kan zich te allen tijde uitschrijven.
 
Dansbeleid
 
1. Kledij
       Zorg dat je kledij paalproof is.   Ideaal: een korte aansluitende short, bloesje zonder mouwen, eventueel lange broek voor de opwarming.
2. Drinken
       Eigen drank is toegestaan in de zaal.  Alcohol is tijdens de lessen uiteraard niet toegestaan.
3. Gebruik palen
       Draag geen ringen, armbanden, horloges die de paal kunnen beschadigen.
4. Filmen in de les
       De lesgeefster mag gefilmd worden als zij hier toestemming voor geeft.                                        
       Eigen oefeningen filmen mag. Staan er medeleerlingen op je filmpje?   Vraag dan eerst hun toestemming voor je het deelt op sociale media.
5. Inhalen
       Kan je eens een week niet, dan mag je je les inhalen op een ander moment.  Verwittig ons echter altijd wanneer je dit doet.  Verwittigen kan via info@paaldansles.be of 0497450501

KBC  BE04 7330 5983 9431   - KREDBEBB 

BTW:   BE0770.363.409